Підписатися на розсилку


Реорганізація

Реорганізація підприємства — припинення юридичної особи з переходом всіх прав та обов’язків до правонаступника. Під правонаступником розуміють юридичну особу (юридичних осіб), до якої переходять всі права та обов’язки реорганізованої юридичної особи. Припинення діяльності суб’єкта господарювання здійснюється шляхом злиття, приєднання, поділу, виділення, перетворення — за рішенням власника (власників) чи уповноважених ним органів, за рішенням інших осіб — засновників суб’єкта господарювання чи їх правонаступників, а у випадках, передбачених Господарським Кодексом, — за рішенням суду.

Злиття має місце тоді, коли дві або декілька юридичних осіб припиняють своє існування, а всі майнові права й обов’язки кожного з них стають правами й обов’язками нового (єдиного) суб’єкта, який виник на майновій базі утворених внаслідок злиття суб’єктів. Організаційно-правова форма новоутвореного суб’єкта може відрізнятися від колишніх форм суб’єктів господарювання, які злилися.

Приєднання характеризується тим, що одне підприємство приєднується до іншого із втратою юридичної самостійності і стає частиною іншого підприємства, до якого переходять права та обов’язки реорганізованої юридичної особи. Відмінністю від злиття є те, що всі права та обов’язки стають правами й обов’язками не нового суб’єкта, а того якій раніше вже існував і продовжує функціонувати в колишній організаційно-правовій формі як правонаступник суб’єктів, утворених внаслідок приєднання.

При поділі припиняється один суб’єкт господарювання та на його майновій базі утворюються два чи кілька нових суб’єктів з передачею кожному з них за розподільчим актом (балансом) у відповідних частинах усіх майнових прав і обов’язків суб’єкта, що реорганізовується. Кожний новоутворений в результаті поділу суб’єкт господарювання несе відповідальність за виконання зобов’язань, у повному обсязі, а не в межах тієї частини активів, які перейшли до нього.

При виділенні юридична особа виділяється зі складу іншої, при цьому продовжує існувати і той суб’ект, зі складу якого відбулося виділення новоствореної юридичної особи. До новоствореного суб’єкта (суб’єктів) переходять права та обов’язки відповідно до розподільчого балансу.

Перетворення — це припинення суб’єкта господарювання, який у подальшому існує в іншій організаційній формі, має інші цілі діяльності, структуру та приймає всі майнові активи та пасиви свого попередника.

При реорганізації ми виконуємо кілька етапів робіт:

  • консультування по всім питанням, повязаним з реорганізацією;
  • підготовку необхідного пакету документів для проведення реорганізації;
  • реорганізація.

Есть вопрос, пишите сейчас

Ваше ім'я:
Електронна пошта:
Тема повідомлення:
* Повідомлення:
Що Ви бачите на картинці?:
* поля, обов'язкові до заповнення