Підписатися на розсилку


Об’єднання підприємств

Згідно зі ст. 70 ГК України підприємства мають право на добровільних засадах об’єднувати свою господарську діяльність (виробничу, комерційну та інші види) на умовах і в порядку, встановлених ГК України та іншими законами.

Об’єднанням підприємств є господарська організація, утворена у складі двох або більше підприємств з метою координації їх виробничої, наукової та іншої діяльності для вирішення спільних економічних та соціальних завдань.

Господарські об’єднання утворюються як асоціації, корпорації, консорціуми, концерни, інші об’єднання підприємств, передбачені законом.

Асоціація — договірне об’єднання, створене з метою постійної координації господарської діяльності підприємств, що об’єдналися, шляхом централізації однієї або кількох виробничих та управлінських функцій, розвитку спеціалізації і кооперації виробництва, організації спільних виробництв на основі об’єднання учасниками фінансових та матеріальних ресурсів для задоволення переважно господарських потреб учасників асоціації.

Така координація може здійснюватися, наприклад, у формі сприяння підвищенню кваліфікації і професіоналізму спеціалістів підприємств членів. Асоціація не має права втручатися у господарську діяльність підприємств — учасників асоціації.

Корпорація — договірне об’єднання, створене на основі поєднання виробничих, наукових і комерційних інтересів підприємств, що об’єдналися, з делегуванням ними окремих повноважень централізованого регулювання діяльності кожного з учасників органам управління корпорації.

Консорціум — тимчасове статутне об’єднання підприємств для досягнення його учасниками певної спільної господарської мети (реалізації цільових програм, науково-технічних, будівельних проектів тощо). Консорціум використовує кошти, якими його наділяють учасники, централізовані ресурси, виділені на фінансування відповідної програми, а також кошти, що надходять з інших джерел, в порядку, визначеному його статутом. У разі досягнення мети його створення консорціум припиняє свою діяльність.

Концерн — статутне об’єднання підприємств, а також інших організацій, на основі їх фінансової залежності від одного або групи учасників об’єднання, з централізацією функцій науково-технічного і виробничого розвитку, інвестиційної, фінансової, зовнішньоекономічної та іншої діяльності. Учасники концерну наділяють його частиною своїх повноважень, у тому числі правом представляти їх інтереси у відносинах з органами влади, іншими підприємствами та організаціями. Учасники концерну не можуть бути одночасно учасниками іншого концерну.

Державні і комунальні господарські об’єднання утворюються переважно у формі корпорації або концерну, незалежно від найменування об’єднання (комбінат, трест тощо).

При реєстрації ми виконуємо кілька етапів робіт:

  • консультування по всім питанням повязані з реєстраціею об’єднань, юристи нашого бюро кваліфіковано проконсультують Вас із усіх питань, пов’язаними із процедурою реєстрації;
  • підготовку необхідного пакету документів для проведення реєстрації об’єднання;
  • реєстрацію об’єднання у всіх необхідних інстанціях.

Строки та вартість реєстрації об’єднання підприємств складають:

Строки

Вартість

10–14 днів

8000 грн.


Есть вопрос, пишите сейчас

Ваше ім'я:
Електронна пошта:
Тема повідомлення:
* Повідомлення:
Що Ви бачите на картинці?:
* поля, обов'язкові до заповнення